Kurs UBÓJ ZWIERZĄT
29.11.2023


tel. +48 41 3684055, +48 602643705
tel./fax +48 41 3683055

Wersja mobilna strony dostępna na: eduwet.pl »»

UBÓJ ZWIERZĄT szkolenie teoretyczne dla osób wykonujących czynności związane z ubojem zwierząt

Program szkolenia opracowany z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099, z dnia 2009-09-24 oraz Rozporządzenia MRiRW z dnia 2018-03-12 w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt.
Kurs kwalifikacyjny, zakończony egzaminem przed komisją powołaną decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii. Szkolenie umożliwia uzyskanie świadectwa kwalifikacji o których mowa w Art. 21 Rozporządzenia 1099/2009 (dokument wymagany w Polsce i uznawany w krajach Unii Europejskiej).
   
NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:
 

****************************** Już dostępny ONLINE - ZAPRASZAMY Zapisz się, wyślij zgłoszenie już teraz ! ****************************** --- Termin kursu stacjonarnego: --- 2023-12-02 (sobota) ******************************

Elementarne normy moralne oraz obowiązujący stan przepisów prawa nakazują traktowanie zwierząt, jako istoty zdolne do odczuwania bólu i cierpienia, którym Czytaj więcej...
Uniwersalny program szkolenia dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań pracowników oraz osób ubiegających się o zatrudnienie w zakładach uboju różnych gatunków zwierząt (bydło, trzoda chlewna, drób, ryby, zwierzęta futerkowe, zajęczaki i inne). Fakultatywnie, w szkoleniu mogą brać również udział rolnicy, hodowcy oraz inne osoby, zainteresowane realizacją uboju na użytek własny (dawniej: "ubój domowy").
W toku szkolenia szczegółowo omawiane są procedury zgodne z obowiązującymi przepisami, odnoszące się do nast. czynności:
 • obchodzenie się ze zwierzętami i opieka nad nimi przed ich skrępowaniem,
 • krępowanie zwierząt w celu ogłuszenia lub uśmiercenia,
 • ogłuszanie zwierząt,
 • ocena skuteczności ogłuszenia,
 • pętanie lub podwieszanie żywych zwierząt,
 • wykrwawianie żywych zwierząt,
 • ubój zgodny z Art. 4 ust. 4 Rozporządzenia 1099 ("rytualny"),
 • ubój dla potrzeb własnych.
Absolwenci kursu, po pozytywnym złożeniu egzaminu, otrzymują zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia, które może być użyte w procedurze potwierdzenia kwalifikacji przed właściwym terytorialnie Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Świadectwo kwalifikacji zawodowej (w określonym zakresie czynności ubojowych) wydaje PLW właściwy dla miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania uczestnika szkolenia. Wzór świadectwa kwalifikacji (nowy - X.2018) »»

Pobierz ulotkę kursu »»

Wymagania wobec uczestników szkolenia:
- ukończone 18 lat,
- zgłoszenie udziału w szkoleniu w wymaganej formie (formularz online)
- wniesienie opłaty za udział w kursie.

Przyjmowane są zgłoszenia indywidualne (od osób fizycznych)
oraz zbiorowe, dokonywane przez zakłady pracy.

Cena kursu - 380 zł od osoby obejmuje koszt egzaminu


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
 1. Zgłoszenie udziału:
     

  zgłoszenie online

  lub

  pobierz zgłoszenie,
  wypełnij i prześlij
  do nas:
   
  Przyjęcie na kurs oraz termin rozpoczęcia szkolenia i egzaminu (także online) potwierdzamy korespondencyjnie (e-mail) lub telefonicznie. Opłatę za udział w szkoleniu należy uregulować dopiero po uzyskaniu potwierdzenia realizacji usługi.
 2. Wniesienie opłaty za udział w szkoleniu - przelew na nasze konto bankowe
  nr: 70 1140 2017 0000 4802 0287 4758
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu przelewu, przesyłamy fakturę VAT za usługę, hasło dostępu do platformy edukacyjnej oraz szczegółową instrukcję użytkownika. Za cenę kursu udostępniamy platformę edukacyjną dla jednej osoby na okres 14 dni.
 4. Po "zaliczeniu" szkolenia internetowego (test końcowy na platformie edukacyjnej), zapraszamy na najbliższy termin egzaminu kwalifikacyjnego, składanego przed Komisją Egzaminacyjną Kursu. Egzamin odbywa się w trybie telekonferencji (WhatsApp).
 5. Osoby, które nie zdadzą egzaminu w pierwszym podejściu otrzymują dodatkowy, nieodpłatny dostęp do platformy na okres 7 dni. Dalsze korzystanie z platformy możliwe jest za dodatkową opłatą - 200 zł/tydzień.
Jeśli tylko warunki na to pozwolą, przywrócimy możliwość odbycia szkolenia w tradycyjnej formie zajęć zespołowych.

Wszelkich szczegółowych informacji udziela nasz sekretariat
czynny codziennie w godz. 10.00-18.00.


Z A P R A S Z A M Y-------------


Nasza lokalizacja ...więcej

Oferujemy interesujący
program kursów ...więcej

Doświadczona kadra
dydaktyczna ...więcej

Europejski system oceny
i kwalifikacji znajomości
języków obcych ...więcej

Porównanie certyfikatów
angielskich ...więcej

Konkurencyjne ceny - przy
zapisie tylko 100zł ...więcej

Organizujemy nie tylko
kursy językowe ...więcej

Rewelacyjny kurs dla
każdego: Planowanie finan-
sów osobistych ...więcej

Oferujemy usługi pośrednic-
twa w zakresie ochrony
życia i zdrowia oraz w zakre-
sie ubezpieczeń majątko-
wych ...więcej

Ubezpieczamy nieruchomości
domy i mieszkania ...więcej

Ubezpieczamy samochody
i środki transportu ...więcej

Dysponujemy znakomitą
ofertą finansowych
programów oszczędnościowo
-inwestycyjnych ...więcej