Szkoła Języków Obcych NOVUM Kielce - Witamy!
24.05.2024


Szkoła Języków Obcych NOVUM, to pierwsza prywatna jednostka oświaty pozaszkolnej powstała na Kielecczyźnie, tuż po zaistnieniu ustrojowych przeobrażeń. - Firma działa od grudnia 1989 roku.

W toku wieloletnich doświadczeń wypracowaliśmy sprawdzony system nauczania języków, który stwarza atrakcyjną ofertę programową, niemal dla wszystkich. Pracujemy z młodzieżą licealną, studentami i z osobami dorosłymi. Nie zajmujemy się nauczaniem dzieci i nie dysponujemy ofertą dla młodszych uczniów. Uczymy języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego. Tworzymy niewielkie, kameralne grupy dydaktyczne, oferujemy zajęcia indywidualne oraz świadczymy usługi dla instytucji i zakładów pracy zainteresowanych podnoszeniem kwalifiacji zawodowych pracowników.

Od początku działalności z naszych usług skorzystało już ponad 10 tysięcy osób. Znamy dokładnie tę liczbę, bo u nas nikt nie jest bezimienny i pamiętamy wszystkich naszych studentów. Są wśród nich absolwenci anglistyki i germanistyki, nauczyciele pracujący w licznych kieleckich szkołach i uczelniach. Znaczna część naszej kadry dydaktycznej, to wychowankowie NOVUM.

Organizowane przez nas kursy przygotowują do zagranicznych kontaktów, podróży turystycznych i pracy, ale także do matury, egzaminów i certyfikatów. Oferowany przez nas system wielostopniowego nauczania języków obcych zgodny jest z przyjętą w Unii Europejskiej klasyfikacją Common European Framework.

Szkoła jest strukturą organizacyjną Przedsiębiorstwa Usługowego NOVUM, które prowadzi też inne przedsięwzięcia oświatowe - kursy przedmiotowe dla maturzystów, szkolenia ekonomiczne i weterynaryjne, kursy komputerowe oraz inne, szeroko wykraczające poza zakres nauczania języków. W grudniu 2012 roku Firma uruchomiła nowy kierunek działalności i świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

_________________________________________________

Przystępne ceny i dogodny system sprzedaży ratalnej
zapewniają powszechną dostępność naszych usług.

 

 


Nasza lokalizacja ...więcej

Oferujemy interesujący
program kursów ...więcej

Doświadczona kadra
dydaktyczna ...więcej

Europejski system oceny
i kwalifikacji znajomości
języków obcych ...więcej

Porównanie certyfikatów
angielskich ...więcej

Konkurencyjne ceny - przy
zapisie tylko 100zł ...więcej

Organizujemy nie tylko
kursy językowe ...więcej

Rewelacyjny kurs dla
każdego: Planowanie finan-
sów osobistych ...więcej

Oferujemy usługi pośrednic-
twa w zakresie ochrony
życia i zdrowia oraz w zakre-
sie ubezpieczeń majątko-
wych ...więcej

Ubezpieczamy nieruchomości
domy i mieszkania ...więcej

Ubezpieczamy samochody
i środki transportu ...więcej

Dysponujemy znakomitą
ofertą finansowych
programów oszczędnościowo
-inwestycyjnych ...więcej