Nasz adres, telefony, kontakty
23.04.2024


Przedsiębiorstwo Usługowe NOVUM
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
N O V U M
ul. Warszawska 5 m 30
25-512 K i e l c e


telefon/fax:
+48 41 368 40 55
+48 41 368 30 55

telefon kom.:
+48 606 436 824
+48 602 643 705

e-mail:

_____________________________________________

Przystępne ceny i dogodny system sprzedaży ratalnej
zapewniają powszechną dostępność naszych usług.
Nasza lokalizacja ...więcej

Oferujemy interesujący
program kursów ...więcej

Doświadczona kadra
dydaktyczna ...więcej

Europejski system oceny
i kwalifikacji znajomości
języków obcych ...więcej

Porównanie certyfikatów
angielskich ...więcej

Konkurencyjne ceny - przy
zapisie tylko 100zł ...więcej

Organizujemy nie tylko
kursy językowe ...więcej

Rewelacyjny kurs dla
każdego: Planowanie finan-
sów osobistych ...więcej

Oferujemy usługi pośrednic-
twa w zakresie ochrony
życia i zdrowia oraz w zakre-
sie ubezpieczeń majątko-
wych ...więcej

Ubezpieczamy nieruchomości
domy i mieszkania ...więcej

Ubezpieczamy samochody
i środki transportu ...więcej

Dysponujemy znakomitą
ofertą finansowych
programów oszczędnościowo
-inwestycyjnych ...więcej