Szkoła Języków Obcych NOVUM Kielce - Witamy!
24.05.2024

Szkoła Języków Obcych NOVUM, to pierwsza prywatna jednostka oświaty pozaszkolnej powstała na Kielecczyźnie, tuż po zaistnieniu ustrojowych przeobrażeń.
- Firma działa od grudnia 1989 roku.

dobrze

trafiłeś
To tu
kameralne grupy dydaktyczne

nauczanie indywidualne
doświadczenie fachowość skuteczność pasja
kursy szkolenia usługi oświatowe
inne kursy i szkolenia
nie tylko
dla dorosłych
kursy stacjonarne

nauczanie
z dojazdem do Klienta
Więcej niż kurs, taniej niż korepetycje
usługi pośrednictwa w ubezpieczeniach
przystępne ceny
kursy dla firm, usługi dla szkół i dla odbiorców indywidualnych
Zapraszamy
Pracujemy dla Ciebie
W toku wieloletnich doświadczeń wypraco- waliśmy sprawdzony system nauczania języków, który stwarza atrakcyjną ofertę programową, niemal dla wszystkich. Pracujemy z młodzieżą licealną, studentami i z osobami dorosłymi.
Uczymy języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego. Tworzymy niewielkie, kameralne grupy dydaktyczne, oferujemy zajęcia indywidualne oraz świadczymy usługi dla instytucji i zakładów pracy zainteresowanych doskonaleniem kwalifiacji zawodowych pracowników. Nie zajmujemy się nauczaniem dzieci i nie dysponujemy ofertą dla przedszkolaków oraz najmłodszych uczniów.

Od początku naszej działalności z usług NOVUM skorzystało już ponad 10 tysięcy osób. Znamy dokładnie tę liczbę, bo u nas nikt nie jest bezimienny i pamiętamy wszystkich naszych studentów. Są wśród nich absolwenci anglistyki i germanistyki, nauczyciele pracujący w licznych kieleckich szkołach i uczelniach. Znaczna część naszej kadry dydaktycznej, to wychowankowie NOVUM.

Oferowane przez nas kursy językowe przygotowują do zagranicznych kontaktów, podróży turystycznych i pracy za granicą. Przygotowują także do matury, akademickich egzaminów, sprawdzianów i certyfikatów. System wielostopniowego nauczania języków obcych NOVUM zgodny jest z przyjętą w Unii Europejskiej klasyfikacją Common European Framework.
Szkoła jest strukturą organizacyjną Przedsiębiorstwa Usługowego NOVUM, które prowadzi też inne przedsięwzięcia oświatowe - kursy przedmiotowe dla maturzystów, szkolenia ekonomiczne i weterynaryjne, kursy komputerowe oraz inne, szeroko wykraczające poza zakres nauczania języków. W grudniu 2012 roku Firma uruchomiła nowy kierunek działalności i świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego
Statystyka I: 18


Nasza lokalizacja ...więcej

Oferujemy interesujący
program kursów ...więcej

Doświadczona kadra
dydaktyczna ...więcej

Europejski system oceny
i kwalifikacji znajomości
języków obcych ...więcej

Porównanie certyfikatów
angielskich ...więcej

Konkurencyjne ceny - przy
zapisie tylko 100zł ...więcej

Organizujemy nie tylko
kursy językowe ...więcej

Rewelacyjny kurs dla
każdego: Planowanie finan-
sów osobistych ...więcej

Oferujemy usługi pośrednic-
twa w zakresie ochrony
życia i zdrowia oraz w zakre-
sie ubezpieczeń majątko-
wych ...więcej

Ubezpieczamy nieruchomości
domy i mieszkania ...więcej

Ubezpieczamy samochody
i środki transportu ...więcej

Dysponujemy znakomitą
ofertą finansowych
programów oszczędnościowo
-inwestycyjnych ...więcej