O nas
04.03.2024Zapewne są szkoły lepsze i te "znakomite", "najlepsze".
Podobno są szkoły, które uczą cztery razy szybciej, dziesięć razy
skuteczniej, lepiej i atrakcyjniej.
NOVUM po prostu uczy języków:
Robimy to już od wielu lat i robimy to dobrze.

Pracowitym
-

proponujemy współpracę

Ambitnym
-

możliwość samorealizacji


Wszystkim

-

oferujemy możliwość zdobywania wiedzy
i umiejetności, solidną i skuteczną naukę

     

Dołącz do grona naszych słuchaczy!

_______________________________________________________________


KLIKNIJ i rozwiń temat


______________________________________________________


Przystępne ceny i dogodny system sprzedaży ratalnej
zapewniają powszechną dostępność naszych usług.

 


Nasza lokalizacja ...więcej

Oferujemy interesujący
program kursów ...więcej

Doświadczona kadra
dydaktyczna ...więcej

Europejski system oceny
i kwalifikacji znajomości
języków obcych ...więcej

Porównanie certyfikatów
angielskich ...więcej

Konkurencyjne ceny - przy
zapisie tylko 100zł ...więcej

Organizujemy nie tylko
kursy językowe ...więcej

Rewelacyjny kurs dla
każdego: Planowanie finan-
sów osobistych ...więcej

Oferujemy usługi pośrednic-
twa w zakresie ochrony
życia i zdrowia oraz w zakre-
sie ubezpieczeń majątko-
wych ...więcej

Ubezpieczamy nieruchomości
domy i mieszkania ...więcej

Ubezpieczamy samochody
i środki transportu ...więcej

Dysponujemy znakomitą
ofertą finansowych
programów oszczędnościowo
-inwestycyjnych ...więcej