Procedura zapisu do bazy danych klientów NOVUM
24.05.2024


UWAGA !!!

To jest formularz zgłoszenia wyłącznie na kursy językowe i maturalne.
Zgłoszenia na inne kursy znajdują się na stronach naszych produktów.

________________________________________________________________________

Wypełnij formularz i prześlij nam informację o swoich zainteresowaniach!
Skontaktujemy się z TOBĄ i przedstawimy konkretną ofertę.
_______________________________________________________________


Dokładne wypełnienie kolorowych pól
jest niezbędne dla wysłania wiadomości!

Imię:
Wiek:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Język:
Angielski
Niemiecki
Włoski

Inny kurs (jaki? - napisz *)


Rodzaj kursu:
Początkujący
Średnio zaawansowany
Zaawansowany
I certyfikat i wyżej
Inny (jaki? - napisz *)


Intensywność zajęć:
standardowy (2 x 2 godz.)
intensywny (2 x 3 godz.)

Korzystałem/am już z usług NOVUM?
Jestem po egzaminie wstępnym w NOVUM?

Test on-line zakwalifikował mnie na kurs stopnia:
1
2
3
4
5+
 

Miejsce na dodatkową korespondencję:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich (podanych) danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia, w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia oferty lub realizacji usługi.
Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, możliwość ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowe NOVUM z siedzibą: 25-512 Kielce, ul. Warszawska 5/30.
_____________________________________________________

Przystępne ceny i dogodny system sprzedaży ratalnej
zapewniają powszechną dostępność naszych usług.


Nasza lokalizacja ...więcej

Oferujemy interesujący
program kursów ...więcej

Doświadczona kadra
dydaktyczna ...więcej

Europejski system oceny
i kwalifikacji znajomości
języków obcych ...więcej

Porównanie certyfikatów
angielskich ...więcej

Konkurencyjne ceny - przy
zapisie tylko 100zł ...więcej

Organizujemy nie tylko
kursy językowe ...więcej

Rewelacyjny kurs dla
każdego: Planowanie finan-
sów osobistych ...więcej

Oferujemy usługi pośrednic-
twa w zakresie ochrony
życia i zdrowia oraz w zakre-
sie ubezpieczeń majątko-
wych ...więcej

Ubezpieczamy nieruchomości
domy i mieszkania ...więcej

Ubezpieczamy samochody
i środki transportu ...więcej

Dysponujemy znakomitą
ofertą finansowych
programów oszczędnościowo
-inwestycyjnych ...więcej