Kurs Konwojentów
04.03.2024


tel. +48 41 3684055, +48 602643705
tel./fax +48 41 3683055


Wersja mobilna strony dostępna na: eduwet.pl »»


TRANSPORT ZWIERZĄT - LICENCJA DLA KIEROWCÓW

Kurs dla konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt - LICENCJA


Szkolenie dostępne ONLINE (od zaraz) lub STACJONARNIE (do uzgodnienia)

ONLINE: - szybko - wygodnie - w dowolnym czasie - bez wychodzenia z domu STACJONARNIE: - w wyznaczonym miejscu i czasie - skontaktuj się
Jesteśmy organizatorem kursów dla kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt. Oferowany przez nas program szkolenia znany jest również pod nazwą "Transport zwierząt - LICENCJA" lub "Przewóz żywca".
Znajomość przepisów i zasad postępowania, obowiązujących przy organizacji przewozu zwierząt żywych, jest ustawowym obowiązkiem osób odpowiedzialnych za transport wszystkich gatunków zwierząt kręgowych, czyli ryb, ptaków i drobiu, zwierząt hodowlanych i towarzyszących (psy, koty), zwierząt labolatoryjnych, egzotycznych itp. Przepisy te obowiązują kierowców i konwojentów (opiekunów zwierząt), pracowników baz przeładunkowych oraz punktów gromadzenia zwierząt, w tym także targowisk i punktów obrotu handlowego. Odbycie szkolenia zalecane jest również dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych za organizację transportu w firmach logistycznych i zakładach przetwórstwa zwierząt.
ulotka »»
   
NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:
 

***************************** - Kurs ONLINE dostępny już teraz - ***************************** Termin kursu stacjonarnego: 2024-03-09 (sobota) *****************************

Organizowane przez nas kursy dostosowane są do aktualnego stanu przepisów prawnych - uwzględniają przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 oraz treść znowelizowanej Ustawy o ochronie zwierząt.
Szkolenie zakończone jest egzaminem składanym przed komisją powołaną zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 2007-05-18. Dyplom ukończenia kursu upoważnia do uzyskania licencji do transportu zwierząt - dokumentu, który wymagany jest przez służby weterynaryjne oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Dwujęzyczny dokument (w języku polskim i angielskim) o nazwie "Licencja dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt" jest legitymacją upoważniającą do wykonywania czynności związanych z przewozem zwierząt. Dokument ten honorowany jest na terenie Polski oraz na obszarze wszystkich krajów Unii Europejskiej.

100% online, bez wychodzenia z domu, przy własnym komputerze

Koszt udziału w szkoleniu (cena usługi) - 430 zł od osoby
Cena obejmuje udział w szkoleniu, egzamin i opłatę skarbową za wydanie licencji.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
 1. Zgłoszenie udziału
  w szkoleniu:
    zgłoszenie online:

  lub

  pobierz zgłoszenie,
  wypełnij i prześlij
  do nas:
  novum@kielce.com

   
  Przyjęcie na kurs oraz termin rozpoczęcia szkolenia i egzaminu (także online) potwierdzamy korespondencyjnie (e-mail) lub telefonicznie. Opłatę za udział w szkoleniu należy uregulować dopiero po uzyskaniu potwierdzenia realizacji usługi.
 2. Wniesienie opłaty za udział w szkoleniu - przelew na nasze konto bankowe
  nr: 70 1140 2017 0000 4802 0287 4758
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu przelewu, przesyłamy fakturę VAT za usługę, hasło dostępu do platformy edukacyjnej oraz szczegółową instrukcję użytkownika. Za cenę kursu udostępniamy platformę edukacyjną dla jednej osoby na okres 14 dni.
 4. Po "zaliczeniu" szkolenia internetowego (test końcowy na platformie edukacyjnej), zapraszamy na najbliższy termin egzaminu kwalifikacyjnego, składanego przed Komisją Egzaminacyjną Kursu. Egzamin odbywa się w trybie wideokonferencji (WhatsApp).
 5. Osoby, które nie zdadzą egzaminu w pierwszym podejściu otrzymują dodatkowy, nieodpłatny dostęp do platformy na okres 7 dni. Dalsze korzystanie z platformy możliwe jest za dodatkową opłatą (200 zł/tydzień).
Egzaminy kwalifikacyjne odbywają się najpóźniej w 7 dniu po dacie zakończenia szkolenia na platformie.
Licencja przesyłana jest tradycyjną pocztą na adres zgodny z treścią faktury.Jeśli tylko warunki na to pozwolą, przywrócimy możliwość odbycia szkolenia w tradycyjnej formie zajęć zespołowych.

Oferujemy możliwość odbycia kursu w warunkach stacjonarnych, w różnych wersjach językowych, np. w języku rosyjskim, dla obywateli państw pozawspólnotowych (np. Rosji, Ukrainy, Białorusi), zobowiązanych do spełnienia wymagań obowiązujących na terenie Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej.  – Cena negocjowana.


NOVUM to partner z gwarancją solidności
Z A P R A S Z A M Y--------


Nasza lokalizacja ...więcej

Oferujemy interesujący
program kursów ...więcej

Doświadczona kadra
dydaktyczna ...więcej

Europejski system oceny
i kwalifikacji znajomości
języków obcych ...więcej

Porównanie certyfikatów
angielskich ...więcej

Konkurencyjne ceny - przy
zapisie tylko 100zł ...więcej

Organizujemy nie tylko
kursy językowe ...więcej

Rewelacyjny kurs dla
każdego: Planowanie finan-
sów osobistych ...więcej

Oferujemy usługi pośrednic-
twa w zakresie ochrony
życia i zdrowia oraz w zakre-
sie ubezpieczeń majątko-
wych ...więcej

Ubezpieczamy nieruchomości
domy i mieszkania ...więcej

Ubezpieczamy samochody
i środki transportu ...więcej

Dysponujemy znakomitą
ofertą finansowych
programów oszczędnościowo
-inwestycyjnych ...więcej