Kurs OPIEKUN ZWIERZĄT
04.03.2024


Wersja mobilna strony dostępna na: eduwet.pl »»

Kurs OPIEKUN ZWIERZĄT
Kurs organizowany z myślą o ukształtowaniu bądź uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych pracowników i kandydatów do pracy w schroniskach oraz dla osób zainteresowanych prowadzeniem hoteli, pensjonatów i przytulisk dla zwierząt. Program szkolenia kierowany jest także do strażników miejskich i pracowników firm działających na terenie gmin, z zadaniem przejmowania zwierząt rannych i bezdomnych. Program kursu może również okazać się źródłem niezwykle cennej wiedzy dla pracowników organów administracji samorządowej, odpowiedzialnych za organizację opieki nad zwierzętami w kontekście ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Pobierz ulotkę »»
   
NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:
 

**************************** Trwają zapisy - ZAPYTAJ (tel.) ****************************

Program kursu przewiduje 16 godz. dydaktycznych (szkolenie dwudniowe!)

Zarys programu szkolenia:
 • przepisy o ochronie zwierząt - krajowe i Unii Europejskiej
 • obowiązki organów administracji i samorządów lokalnych w zakresie tworzenia warunków ochrony zwierząt na obszarze gminy
 • procedury interwencyjnych działań doraźnych w zakresie ochrony zwierząt
 • organizacja schronisk, przytulisk i hoteli dla zwierząt
 • dobrostan zwierząt - definicja i wskaźniki, deprywacja potrzeb i mechanizm stresu u zwierząt
 • podstawy anatomii i fizjologii typowych gatunków zwierząt domowych
 • choroby zakaźne zwierząt i choroby odzwierzęce - ochrona
 • sprawowanie opieki jako proces zaspakajania potrzeb zwierząt
 • tradycja hodowli, cechy charakterystyczne najpowszechniejszych ras psów i kotów
 • opieka nad zwierzętami w warunkach schroniska
 • obserwacja i ocena zdolności adopcyjnej zwierząt
 • organizacja procesu adopcyjnego
 • agresja zwierząt - zasady ostrożności w postępowaniu ze zwierzęciem nieznanym
 • podstawowe informacje o kształtowaniu nawyków i szkoleniu zwierząt
 • techniki i środki przejmowania, odławiania i ujarzmiania zwierząt
 • pierwsza pomoc dla zwierząt rannych i chorych

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.


Cena kursu - 590 zł od osoby
dla korzystających z zakwaterowania - zniżka 50 zł

Dysponujemy możliwością realizacji szkolenia na terenie zainteresowanych instytucji oraz placówek opieki nad zwierzętami (minimalna liczebność grupy dydaktycznej - 15 osób).Zgłoszenie udziału w szkoleniu:

   zgłoszenie online:

lub

pobierz zgłoszenie,
wypełnij,
i prześlij do nas:

 


Przedsiębiorstwo Usługowe NOVUM
ul. Warszawska 5 / 30
25-512 K i e l c e
       tel. +48 41 3684055, +48 602643705
tel./fax +48 41 3683055
e-mail novum@kielce.com
Nasza lokalizacja ...więcej

Oferujemy interesujący
program kursów ...więcej

Doświadczona kadra
dydaktyczna ...więcej

Europejski system oceny
i kwalifikacji znajomości
języków obcych ...więcej

Porównanie certyfikatów
angielskich ...więcej

Konkurencyjne ceny - przy
zapisie tylko 100zł ...więcej

Organizujemy nie tylko
kursy językowe ...więcej

Rewelacyjny kurs dla
każdego: Planowanie finan-
sów osobistych ...więcej

Oferujemy usługi pośrednic-
twa w zakresie ochrony
życia i zdrowia oraz w zakre-
sie ubezpieczeń majątko-
wych ...więcej

Ubezpieczamy nieruchomości
domy i mieszkania ...więcej

Ubezpieczamy samochody
i środki transportu ...więcej

Dysponujemy znakomitą
ofertą finansowych
programów oszczędnościowo
-inwestycyjnych ...więcej