Poziomy Europejskiego Systemu Opisu Języka (CEF)
04.03.2024
 

Us�ugi informatyczne 

Poziomy Europejskiego Systemu Opisu Języka
(Common European Framework)

Egzaminy City & Guilds stworzone zostały w oparciu o jasny system klasyfikacji poziomów kompetencji językowych. Pozwala to zagwarantować osobie przystępującej do egzaminu na potwierdzenie faktu uzyskania kolejnych etapów zaawansowania. W miarę rozwoju umiejętności, uczący się może przystępować do coraz to bardziej skomlikowanych egzaminów i uzyskiwać potwierdzenie coraz to wższych kwalifikacji. Poniższa tabela pokazuje umiejscowienie poszczególnych certyfikatów w systemie oraz ich relację do niektórych ważniejszych standardów brytyjskich i międzynarodowych. Certyfikaty ESOL i SESOL są zgodne z Krajowym Systemem Kwalifikacji (National Qualifications Framework) w Wielkiej Brytanii oraz klasyfikacją przyjętą w Unii Europejskiej (tzw. Common European Framework).

Relacja certyfikatów City & Guilds
do brytyjskich (NQF) i europejskich (CEF) standardów egzaminacyjnych

Europejski System Opisu Języka (CEF)

Krajowy System Kwalifikacji (NQF)

 
ESOL

 
SESOL

Young
ESOL

Young
SESOL

EBC

English for Office Skills

Spoken English Test for Business

C2
Mastery

NQF
Poziom3

Mastery*
(Zaawansowany)

Mastery*
(Zaawansowany)

-

-

Poziom 3

-

Mastery

C1
Effective Operational Proficiency

NQF
Poziom2

Expert*
(Wyższy średnio-zaawansowany)

Expert*
(Wyższy średnio- zaawansowany)

-
-
-
-

Expert

B2
Vantage

NQF
Poziom 1

Communicator* (średnio-zaawansowany)

Communicator* (średnio-zawansowany)

-
-

Poziom 2

Poziom 2

Communicator

B1
Treshold

NQF
Poziom dopuszczający 3

Achiever

Achiever

-
-
-
-

Achiever

A2
Waystage

NQF
Poziom
dopuszczający 2

Access* (Podstawowy)

Access*
(Podstawowy)

Access* (Podstawowy)

Access* (Podstawowy)

Poziom 1

Poziom 1

Access

A1
Breakthrough

NQF
Poziom dopuszczający 1

Preliminary* (Początkujący)

Preliminary* (Początkujący)

Preliminary* (Początkujący)

Preliminary* (Początkujący)

-

-

Preliminary

* Certyfikaty akredytowane w ramach Krajowego Systemu Kwalifikacji w Wiekiej Brytanii

Porównanie z egzaminami Cambridge University
Cennik egzaminów
City & Guilds

Kategorie Europejskiego Systemu Opisu Języka
(Common European Framework)

C2 Mastery
Potrafi z łatwoscią zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streścić informacje pochodzące z różnych źródeł ustnych i pisemnych, odtwarzając zawarte w nich argumenty i opisy w formie spójnej prezentacji. Potrafi wyrażać się w sposób spontaniczny, bardzo biegły i precyzyjny, rozróżniając odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych sytuacjach.

C1 Effective Operational Proficiency
Potrafi zrozumieć trudniejsze, dłuższe teksty i rozpoznać ukryte znaczenie. Potrafi wyrażać się w sposób płynny i spontaniczny bez dłuższego poszukiwania odpowiednich zwrotów. Potrafi używać języka w sposób elastyczny i efektywny dla potrzeb towarzyskich, naukowych i zawodowych. Potrafi tworzyć jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe teksty o różnej tematyce, wykazując się kontrolowanym stosowaniem wzorców strukturalnych, łączników oraz spójnych środków.

B2 Vantage
Potrafi zrozumieć główne myśli trudniejszych tekstów dotyczących zarówno konkretnych jak i abstrakcyjnych zagadnień, w tym dyskusji technicznych w dziedzinie swojej specjalizacji. Potrafi w znacznym stopniu płynnie i spontanicznie komunikować się, co sprawia, iż normalne kontakty z native speakers są możliwe bez większego wysiłku z obu stron. Potrafi tworzyć jasne, szczegółowe teksty na wiele tematów i przedstawiać punkt widzenia na daną kwestię, podając zalety i wady różnych rozwzwiązań.

B1 Threshold
Potrafi zrozumieć główne punkty prostych typowych przekazów dot. znajomych spraw, regularnie poruszanych w pracy, szkole, w trakcie rozrywek, itp. Potrafi poradzić sobie z większością sytuacji, które mogą wystąpić podczas podróży po obszarze, na którym mwói się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, logiczne teksty na znajome i interesujące go/ją tematy. Potrafi opisać swoje doświadczenia i zdarzenia, marzenia, nadzieje i ambicje oraz podać króko powody i wytłumaczenia opinii i planów.

A2 Waystage
Potrafi zrozumieć zdania i często używane wyrażenia związane z obszarami, z którymi ma bezpośredni związek (np. dot. podstawowych informacji osobistych i rodzinnych, zakupów, miejsca zamieszkania, pracy). Potrafi komunikować się w sprawach, które wymagają prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znajome i rutynowe tematy.

A1 Breakthrough
Potrafi zrozumieć i stosować potoczne wyrażenia oraz bardzo podstawowe zwroty, które mają na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie i innych oraz potrafi zadawać i odpowiadać na pytania o szczegły z życia osobistego, np. o to gdzie mieszka, o osoby, które zna i o rzeczy, które posiada. Potrafi komunikować się w prosty sposób pod warunkiem, że druga osoba mówi wolno i wyraźnie oraz jest gotowa mu pomóc.