City & Guilds - nasz brytyjski partner
02.12.2022
 

Us�ugi informatyczne
Międzynarodowa grupa City & Guilds jest światowym liderem wśród instytucji przyznających certyfikaty i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Organizacja, założona w roku 1837 przez Sir Isaaka Pitmana wypracowała wzorcowe standardy oceny umiejętności zawodowych w różnych dziedzinach biznesu oraz w zakresie znajomości języka angielskiego. Bogata tradycja i szeroki zakres działania City & Guilds stwarzają dogodną płaszczyznę umożliwiającą osiąganie celów edukacyjnych zarówno przez poszczególne osoby jak i przez organizacje oświatowe wielu krajów Europy i świata. Główna siedziba Firmy znajduje się w Londynie, ale Organizacja działa już w ponad 100 różnych krajach, wydając każdego roku ponad milion certyfikatów. Egzaminy City & Guilds są powszechnie znane i szanowane na rynku europejskim, honorowane przez prestiżowe uczelnie oraz organizacje zawodowe i zrzeszenia pracodawców. W realiach polskich, certyfikaty City & Guilds zostały uwzględnione na liście dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego w Służbie Cywilnej (Dz.U. Nr 96 z dnia 2003-05-29) oraz uznane jako narzędzie oceny toku studiów przez szereg uczelni, m.in. UMCS w Lublinie i Politechnikę Warszawską. lista uczelni (810K)

City & Guilds nie prowadzi bezpośrednio kursów i szkoleń. Do odpowiedniego egzaminu można przygotować się i przystąpić w jednym z autoryzowanych ośrodków egzaminacyjnych, tworzących ogólnoświatową sieć instytucji kształcących. Organizacja rozwija nowe możliwości kształcenia i doskonalenia, zapewniając stale rozwijający się serwis nauki online. więcej

W okresie od 14 czerwca 2004 do 01 czerwca 2008 roku NOVUM posiadało uprawnienia centrum egzaminacyjnego City & Guilds. Wysiłek, jaki podjęliśmy w celu uzyskania akredytacji City & Guilds, wniósł wiele dobrego do dorobku metodycznego Szkoły. W roku 2008 zrezygnowaliśmy z ubiegania się o dalsze przedłużanie licencji tej Organizacji z uwagi na odnotowany spadek zainteresowania wszelkimi formami certyfikacji znajomości języków obcych. nasz nieaktualny już certyfikat Choć nie można już u nas zdawać egzaminów City & Guilds, uzyskane w okresie naszej współpracy doświadczenia, szczególnie w zakresie programowym kursów, procentują do dziś i pomagają w utrzymaniu wysokiej jakości naszej pracy. program kursu

Systemem egzaminacyjny City & Guilds oferuje możliwość oceny znajomości języka angielskiego w sposób znacznie bardziej doskonały niż certyfikaty, które wcześniej rozpowszechniły się na polskim rynku edukacyjnym i są może bardziej znane w Polsce. Egzaminy te prowadzone są wciąż na dwóch płaszczyznach - pisemnej (ESOL) i ustnej (SESOL), co pozwala na przyjazne dostosowanie formy egzaminu do indywidualnych predyspozycji i zainteresowań osoby egzaminowanej. Certyfikaty oferowane są na sześciu poziomach - A1, A2, B1, B2, C1, C2, zgodnych z europejską klasyfikacją opisu języka, tzw. Common European Framework. więcej

Jest to więc wciąż interesująca propozycja nie tylko dla najbardziej zaawansowanych, ale także dla tych, którzy niedawno rozpoczęli naukę i osiągnęli poziom umiejętności umożliwiający jedynie najbardziej elementarną komunikację werbalną. Nie bez znaczenia jest stosunkowo niski koszt udziału w egzaminach City & Guilds, konkurencyjny w stosunku do innych systemów certyfikacyjnych. Z uwagi na wszystkie te cechy oferty egzaminacyjnej City & Guilds, jeśli tylko ponownie odnotujemy zainteresowanie certyfikacją, niezwłocznie wznowimy współpracę z tą znakomitą Organizacją.

Odwiedź strony City & Guilds!

Porównanie z egzaminami Cambridge University