Stolarka budowlana - kursy, szkolenia.
01.08.2021


STOLARKA BUDOWLANA Szkolenie dla ekip montażowych
Szkolenie dla ekip montażowych

Typ A2


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
szkolenie dwudniowe -
 16,0 godz.

Dzień pierwszy
1. Przygotowanie okna do montażu:
    - stosowane rodzaje okuć,
    - demontaż skrzydeł,
    - sposoby montażu mechanicznego.
2. Rodzaje materiałów stosowanych do montażu stolarki budowlanej:
    - kotwy montażowe,
    - łączniki śrubowe,
    - pianki PU,
    - taśmy,
    - masy,
    - parapety.
3. Narzędzia stosowane przy montażu.
4. Przygotowanie otworu okiennego do montażu
    - sprawdzenie wymiarów,
    - przygotowanie powierzchni muru.
5. Rodzaje ścian zewnętrznych stosowanych w budownictwie.

Dzień drugi
6. Montaż okien w poszczególnych rodzajach ścian:
    - ściana monolityczna
    - ściana 2 warstwowa (z ociepleniem zewnętrznym)
    - ściana 3 warstwowa
    - ściana z elewacja wentylowaną
    - ściana szkieletowa
7. Wymiana okien w budynkach istniejących.
8. Egzamin.
Koszt udziału w szkoleniu:

Zgłoszenia indywidualne 640,00 zł  od osoby

Grupy zorganizowane cena negocjowana


Warunki uczestnictwa:

1. Wypełnienie zgłoszenia
         i przesłanie go na nasz adres:
   pobierz zgłoszenie:
 

Przedsiębiorstwo Usługowe NOVUM
25-512 KIELCE
ul. Warszawska 5/30
       tel. (041) 368 40 55
tel./fax (041) 368 30 55
e-mail
novum@kielce.com

bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć i w trakcie kursu zgłoszenia
nie będą przyjmowane


2. Wniesienie opłaty za udział w szkoleniu - przelew lub wpłata na nasze konto nr
70 1140 2017 0000 4802 0287 4758


Przyjęcie na kurs oraz termin rozpoczęcia szkolenia potwierdzamy korespon- dencyjnie lub telefonicznie. Opłatę za udział w szkoleniu należy uregulować dopiero po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs w określonym terminie.


Katalog kursów >>>>


Nasza lokalizacja ...więcej

Oferujemy interesujący
program kursów ...więcej

Doświadczona kadra
dydaktyczna ...więcej

Europejski system oceny
i kwalifikacji znajomości
języków obcych ...więcej

Porównanie certyfikatów
angielskich ...więcej

Konkurencyjne ceny - przy
zapisie tylko 100zł ...więcej

Organizujemy nie tylko
kursy językowe ...więcej

Rewelacyjny kurs dla
każdego: Planowanie finan-
sów osobistych ...więcej

Oferujemy usługi pośrednic-
twa w zakresie ochrony
życia i zdrowia oraz w zakre-
sie ubezpieczeń majątko-
wych ...więcej

Ubezpieczamy nieruchomości
domy i mieszkania ...więcej

Ubezpieczamy samochody
i środki transportu ...więcej

Dysponujemy znakomitą
ofertą finansowych
programów oszczędnościowo
-inwestycyjnych ...więcej