Stolarka budowlana - kursy, szkolenia.
01.08.2021


STOLARKA BUDOWLANA Szkolenie dla handlowców
Szkolenie dla handlowców
i pracowników
działów przygotowania produkcji


Typ B


szkolenie jednodniowe -
 6,5 godz.

1. Przepisy dopuszczające okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne do
    stosowania w budownictwie
    - prawo budowlane, rozporządzenia ministrów branżowych
    - pojęcie "specyfikacji technicznych"
    - Zakładowy System Kontroli Produkcji (ZKP)
    - tryby dopuszczania wyrobów do stosowania w budownictwie
2. Znakowanie wyrobów i deklarowanie właściwości podstawowych.
3. Cechy podstawowe wg aprobat technicznych ITB i normy europejskiej.
4. Siły działające na okno w otworze okiennym.
5. Ustalanie prawidłowych wymiarów stolarki.
6. Punkt rosy i liniowe mostki cieplne.
7. Zasady montażu 3 fazowego.
8. Wykonywanie i odbiór robót montażowych wg Instrukcji 421 ITB
    - odbiór robót budowlanych przed rozpoczęciem montażu okien
    - odbiór stolarki przed wbudowaniem
    - odbiory robót zanikających
    - odbiór końcowy po wbudowaniu
Koszt udziału w szkoleniu:

Zgłoszenia indywidualne 240,00 zł  od osoby

Grupy zorganizowane cena negocjowana


Warunki uczestnictwa:

1. Wypełnienie zgłoszenia
         i przesłanie go na nasz adres:
   pobierz zgłoszenie:
 

Przedsiębiorstwo Usługowe NOVUM
25-512 KIELCE
ul. Warszawska 5/30
       tel. (041) 368 40 55
tel./fax (041) 368 30 55
e-mail
novum@kielce.com

bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć i w trakcie kursu zgłoszenia
nie będą przyjmowane


2. Wniesienie opłaty za udział w szkoleniu - przelew lub wpłata na nasze konto nr
70 1140 2017 0000 4802 0287 4758


Przyjęcie na kurs oraz termin rozpoczęcia szkolenia potwierdzamy korespon- dencyjnie lub telefonicznie. Opłatę za udział w szkoleniu należy uregulować dopiero po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs w określonym terminie.


Katalog kursów >>>>


Nasza lokalizacja ...więcej

Oferujemy interesujący
program kursów ...więcej

Doświadczona kadra
dydaktyczna ...więcej

Europejski system oceny
i kwalifikacji znajomości
języków obcych ...więcej

Porównanie certyfikatów
angielskich ...więcej

Konkurencyjne ceny - przy
zapisie tylko 100zł ...więcej

Organizujemy nie tylko
kursy językowe ...więcej

Rewelacyjny kurs dla
każdego: Planowanie finan-
sów osobistych ...więcej

Oferujemy usługi pośrednic-
twa w zakresie ochrony
życia i zdrowia oraz w zakre-
sie ubezpieczeń majątko-
wych ...więcej

Ubezpieczamy nieruchomości
domy i mieszkania ...więcej

Ubezpieczamy samochody
i środki transportu ...więcej

Dysponujemy znakomitą
ofertą finansowych
programów oszczędnościowo
-inwestycyjnych ...więcej