Kwalifikacja poziomu zaawansowania - JĘZYK ANGIELSKI
04.03.2024
 

Us�ugi informatyczne


Test 3


TEST on-line
ANGIELSKI

Zamieszczony na naszej  stronie zestaw testów został opracowany  przez grupę lektorów NOVUM na bazie ogólnodostępnych tekstów literackich i prasowych. Sposób przetworzenia oryginalnego materiału leksykalnego oraz oświatowy cel przedsięwzięcia nie zobowiązują nas do cytowania źródeł inspiracji. Mimo to, pragniemy uprzejmie podziękować autorom i wydawcom, prosząc o wyrozumiałość wszystkich, dla których treść zamieszczonych poniżej zdań wyda się znajoma. - NOVUM

Testy  pozwalają  wstępnie oszacować  znajomość  języka angielskiego i dokonać  uproszczonej kwalifikacji na jeden z pierwszych pięciu poziomów naszego kursu. Pełne rozpoznanie umiejętności i podjęcie odpowiedzialnej decyzji w kwestii właściwego dla Ciebie poziomu kształcenia wymaga znacznie więcej czasu i wysiłku oraz złożenia osobistej wizyty w NOVUM. Prosimy o potraktowanie zamieszczonych poniżej zadań w kategoriach niezobowiązującej próby, której wynik wymaga uszczegółowienia.

Zestaw czterech tekstów zamieszczonych na tej stronie charakteryzuje wzrastający poziom trudności. Aby wykonać test o wyższym  poziomie  trudności konieczne jest  uzyskanie co najmniej 60%  poprawnych  odpowiedzi w teście niższego stopnia. Każda osoba przystępująca do zadania rozpoczyna pracę od testu o najniższym poziomie trudności. – POWODZENIA!

Czy możemy zaczynać?