Kurs Konwojentów
22.08.2017

Serwis4U - Profesjonalne narzędzia dla Blogera i eMarketeratel. +48 41 3684055, +48 602643705
tel./fax +48 41 3683055

Szkolenie: TRANSPORT ZWIERZĄT - LICENCJA DLA KIEROWCÓW

Kurs dla konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt - LICENCJA


Jesteśmy organizatorem kursów dla kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt. Oferowany przez nas program szkolenia znany jest również pod nazwą "Transport zwierząt - LICENCJA" lub "Przewóz żywca - szkolenie".
Znajomość przepisów i zasad postępowania, obowiązujących przy organizacji przewozu zwierząt żywych, jest ustawowym obowiązkiem osób odpowiedzialnych za transport wszystkich gatunków zwierząt kręgowych, czyli ryb, ptaków i drobiu, zwierząt hodowlanych i towarzyszących (psy, koty), zwierząt labolatoryjnych, egzotycznych itp. Przepisy te obowiązują kierowców i konwojentów (opiekunów zwierząt), pracowników baz przeładunkowych oraz punktów gromadzenia zwierząt, w tym także targowisk i punktów obrotu handlowego. Odbycie szkolenia zalecane jest również dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych za organizację transportu w firmach logistycznych i zakładach przetwórstwa zwierząt.
ulotka »»
   
NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:
 

WYSOKA JAKOŚĆ SZKOLENIA KOMPETENTNI WYKŁADOWCY ZAWSZE PEWNE TERMINY KURSÓW **************************** Najbliższy kurs: 26.08.2017 (so.) TERMIN GWARANTOWANY !!! **************************** -ZAPRASZAMY

Organizowane przez nas kursy i szkolenia dostosowane są do aktualnego stanu przepisów prawnych - uwzględniają przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 oraz treść znowelizowanej Ustawy o ochronie zwierząt.
Szkolenie zakończone jest egzaminem składanym przed komisją powołaną zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 2007-05-18. Dyplom ukończenia kursu upoważnia do uzyskania licencji do transportu zwierząt - podstawowego dokumentu, który wymagany jest przez służby weterynaryjne oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Dwujęzyczny dokument (w języku polskim i angielskim) o nazwie "Licencja dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt" jest legitymacją upoważniającą do wykonywania czynności związanych z przewozem zwierząt. Dokument ten honorowany jest na terenie Polski oraz na obszarze wszystkich krajów Unii Europejskiej. - Program naszego szkolenia jest powszechnie polecany przez lekarzy weterynarii oraz specjalistów w dziedzinie transportu zwierząt.

Koszt udziału w kursie i egzaminie
360 zł (310 zł) od osoby
przy liczebności grupy pow. 15 Słuchaczy,
dla zamieszkałych ponad 200 km od Kielc - rabat 50 zł

Oferujemy możliwość odbycia kursu w różnych wersjach językowych, np. w języku rosyjskim, dla obywateli państw pozawspólnotowych (np. Białorusi), zobowiązanych do spełnienia wymagań obowiązujących na terenie Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej.  – Odrębne grupy, cena negocjowana.

Warunki uczestnictwa:

1. Zgłoszenie udziału
    w szkoleniu:
   zgłoszenie online:

lub

    pobierz zgłoszenie,
wypełnij
i prześlij do nas:
 


Przedsiębiorstwo Usługowe NOVUM
ul. Warszawska 5 / 30
25-512 K i e l c e
       tel. +48 41 3684055, +48 602643705
tel./fax +48 41 3683055
e-mail novum@kielce.com

bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia i w trakcie kursu zgłoszenia
nie są przyjmowane


2. Wniesienie opłaty za udział w szkoleniu - przelew lub wpłata gotówkowa
na nasze konto nr 70 1140 2017 0000 4802 0287 4758

Przyjęcie na kurs oraz termin rozpoczęcia szkolenia potwierdzamy korespon- dencyjnie lub telefonicznie. Opłatę za udział w szkoleniu należy uregulować dopiero po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs w określonym terminie.

Kursy dla konwojentów pozostają w stałej ofercie naszego Przedsiębiorstwa i organizo- wane są w miarę napływu zgłoszeń (średnio 1 - 2 razy w miesiącu). Szkolenie realizowane jest najczęściej w naszej siedzibie, w Kielcach. W przypadku zgłoszenia zbiorowego grupy o liczebności pow. 15 osób, na uzgodnionych warunkach realizujemy ten program szkolenia w siedzibie Zleceniodawcy.
Zajęcia kursu odbywają się w godzinach 10.00-18.00, wyłącznie w dni wolne od pracy. Szkolenie TRANSPORT ZWIERZĄT - LICNCJA pozostaje w naszej stałej ofercie od 2004 roku. W ciągu wielu lat działalności zgromadziliśmy ogromne doświadczenie organizacyjne i dopracowalismy się stałej, kompetentnej kadry dydaktycznej. Program szkolenia dostosowany jest do uniwersalnych potrzeb i zainteresowań Słuchaczy, niezależnie od gatunku przewożonych przez nich zwierząt. Oprócz informacji dot. przewozu typowych gatunków zwierząt hodowlanych służymy szczegółową informacją dot. warunków transportu gołębi pocztowych, ryb i narybku, zwierząt dzikich, towarzyszących i labolatoryjnych, zwierząt egzotycznych itp. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie transportu zwierząt i wszystkim naszym Klientom udzielamy szczególowych informacji dot. przewozu najbardziej nawet nietypowych gatunków zwierząt.

Zainteresowanym udzielamy pomocy w rezerwacji miejsc noclegowych. Cena kursu nie obejmuje kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Wszelkich szczegółowych informacji udziela nasz sekretariat
czynny codziennie w godz. 10.00-18.00.

NOVUM to partner z gwarancją solidności
Z A P R A S Z A M Y-------------


Nasza lokalizacja ...więcej

Oferujemy interesujący
program kursów ...więcej

Doświadczona kadra
dydaktyczna ...więcej

Europejski system oceny
i kwalifikacji znajomości
języków obcych ...więcej

Porównanie certyfikatów
angielskich ...więcej

Konkurencyjne ceny - przy
zapisie tylko 100zł ...więcej

Organizujemy nie tylko
kursy językowe ...więcej

Rewelacyjny kurs dla
każdego: Planowanie finan-
sów osobistych ...więcej

Oferujemy usługi pośrednic-
twa w zakresie ochrony
życia i zdrowia oraz w zakre-
sie ubezpieczeń majątko-
wych ...więcej

Ubezpieczamy nieruchomości
domy i mieszkania ...więcej

Ubezpieczamy samochody
i środki transportu ...więcej

Dysponujemy znakomitą
ofertą finansowych
programów oszczędnościowo
-inwestycyjnych ...więcej