Kurs Konwojentów
07.04.2020

Serwis4U - Profesjonalne narzędzia dla Blogera i eMarketeratel. +48 41 3684055, +48 602643705
tel./fax +48 41 3683055

TRANSPORT ZWIERZĄT - LICENCJA DLA KIEROWCÓW

Kurs dla konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt - LICENCJA


Jesteśmy organizatorem kursów dla kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt. Oferowany przez nas program szkolenia znany jest również pod nazwą "Transport zwierząt - LICENCJA" lub "Przewóz żywca".
Znajomość przepisów i zasad postępowania, obowiązujących przy organizacji przewozu zwierząt żywych, jest ustawowym obowiązkiem osób odpowiedzialnych za transport wszystkich gatunków zwierząt kręgowych, czyli ryb, ptaków i drobiu, zwierząt hodowlanych i towarzyszących (psy, koty), zwierząt labolatoryjnych, egzotycznych itp. Przepisy te obowiązują kierowców i konwojentów (opiekunów zwierząt), pracowników baz przeładunkowych oraz punktów gromadzenia zwierząt, w tym także targowisk i punktów obrotu handlowego. Odbycie szkolenia zalecane jest również dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych za organizację transportu w firmach logistycznych i zakładach przetwórstwa zwierząt.
ulotka »»
   
NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:
 

****************************** 18.IV.2020 (sobota) - ZAPRASZAMY ------- Nauka w grupie max. 12 osób. ******************************

Organizowane przez nas kursy dostosowane są do aktualnego stanu przepisów prawnych - uwzględniają przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 oraz treść znowelizowanej Ustawy o ochronie zwierząt.
Szkolenie zakończone jest egzaminem składanym przed komisją powołaną zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 2007-05-18. Dyplom ukończenia kursu upoważnia do uzyskania licencji do transportu zwierząt - podstawowego dokumentu, który wymagany jest przez służby weterynaryjne oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Dwujęzyczny dokument (w języku polskim i angielskim) o nazwie "Licencja dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt" jest legitymacją upoważniającą do wykonywania czynności związanych z przewozem zwierząt. Dokument ten honorowany jest na terenie Polski oraz na obszarze wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Koszt udziału w kursie i egzaminie
360 zł od osoby
przy liczebności grupy pow. 15 Słuchaczy,
dla zamieszkałych ponad 200 km od Kielc - rabat 50 zł


Oferujemy możliwość odbycia kursu w różnych wersjach językowych, np. w języku rosyjskim, dla obywateli państw pozawspólnotowych (np. Białorusi), zobowiązanych do spełnienia wymagań obowiązujących na terenie Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej.  – Odrębne grupy, cena negocjowana.

Warunki uczestnictwa:

1. Zgłoszenie udziału
    w szkoleniu:
    zgłoszenie online:

lub

pobierz zgłoszenie,
wypełnij i prześlij
do nas:
novum@kielce.com

 

2.
Wniesienie opłaty za udział w szkoleniu - przelew lub wpłata gotówkowa
na nasze konto nr 70 1140 2017 0000 4802 0287 4758

Przyjęcie na kurs oraz termin rozpoczęcia szkolenia potwierdzamy korespon- dencyjnie lub telefonicznie. Opłatę za udział w szkoleniu należy uregulować dopiero po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs w określonym terminie.

Kursy dla konwojentów pozostają w stałej ofercie naszego Przedsiębiorstwa i organizowane są w miarę napływu zgłoszeń (średnio co miesiąc). Szkolenie prowadzone jest w naszej siedzibie, w Kielcach. W przypadku zgłoszenia zbiorowego grupy o liczebności pow. 15 osób, na uzgodnionych warunkach realizujemy szkolenie w siedzibie Zleceniodawcy.
Zajęcia kursu odbywają się w godzinach 10.00-18.00, wyłącznie w dni wolne od pracy.

Zainteresowanym udzielamy pomocy w rezerwacji miejsc noclegowych. Cena kursu nie obejmuje kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Wszelkich szczegółowych informacji udziela nasz sekretariat
czynny codziennie w godz. 10.00-18.00.

NOVUM to partner z gwarancją solidności
Z A P R A S Z A M Y-------------


Nasza lokalizacja ...więcej

Oferujemy interesujący
program kursów ...więcej

Doświadczona kadra
dydaktyczna ...więcej

Europejski system oceny
i kwalifikacji znajomości
języków obcych ...więcej

Porównanie certyfikatów
angielskich ...więcej

Konkurencyjne ceny - przy
zapisie tylko 100zł ...więcej

Organizujemy nie tylko
kursy językowe ...więcej

Rewelacyjny kurs dla
każdego: Planowanie finan-
sów osobistych ...więcej

Oferujemy usługi pośrednic-
twa w zakresie ochrony
życia i zdrowia oraz w zakre-
sie ubezpieczeń majątko-
wych ...więcej

Ubezpieczamy nieruchomości
domy i mieszkania ...więcej

Ubezpieczamy samochody
i środki transportu ...więcej

Dysponujemy znakomitą
ofertą finansowych
programów oszczędnościowo
-inwestycyjnych ...więcej