Kurs UBÓJ ZWIERZĄT
24.03.2018

Serwis4U - Profesjonalne narzędzia dla Blogera i eMarketeratel. +48 41 3684055, +48 602643705
tel./fax +48 41 3683055

UBÓJ ZWIERZĄT szkolenie teoretyczne dla osób wykonujących czynności związane z ubojem zwierząt
   
NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:
 

*************************** 7.04.2018 (sobota) - ZAPRASZAMY ***************************

PROWADZISZ RZEŹNIĘ? Czy dokonałeś przeglądu kwalifikacji swoich pracowników w kontekście przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099, z dnia 2009-09-24? Nasze kursy wciąż pozwalają na uzyskanie kwalifikacji akceptowanych przez nowe przepisy. SKONTAKTUJ SIĘ, ZAPYTAJ!


Elementarne normy moralne oraz obowiązujący stan przepisów prawa nakazują traktowanie zwierząt, jako istot zdolnych do odczuwania bólu i cierpienia, którym Czytaj więcej...
Program kursu oraz wykaz kadry dydaktycznej spotkał się z pozytywną opinią środowiska lekarzy weterynarii i stosowany jest:
  • w procedurach szkolenia i dokształcania zawodowego pracowników zakładów uboju zwierząt (rzeźni),
  • dla potrzeb szkolenia i dokształcania osób dokonujących uboju drobiu i zajęczaków w gospodarstwach rolnych producentów, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej,
  • przy szkoleniu bądź przyuczaniu osób zajmujących się produkcją mięsa na użytek własny (dawniej ubój domowy), w sposób określony przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2007 r.

  • Program aktualnie realizowanych kursów uwzględnia i szczegółowo omawia obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099, z dnia 2009-09-24.
Pobierz ulotkę »»


Czas szkolenia:
- 6 godz. dydaktycznych (jeden dzień).


Wymagania wobec uczestników szkolenia:
- ukończone 18 lat,
- wykształcenie - co najmniej zasadnicza szkoła zawodowa,
- zgłoszenie udziału w szkoleniu wg zamieszczonego poniżej wzoru
   oraz uiszczenie opłaty za udział w kursie.

Przyjmowane są zgłoszenia indywidualne (od osób fizycznych)
oraz zbiorowe, dokonywane przez zakłady pracy.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.

Cena kursu 330 zł od osoby
przy liczebności grupy pow. 15 Słuchaczy,
dla zamieszkałych pow. 200 km od Kielc - rabat 50 zł


Zgłoszenie udziału:
   

zgłoszenie online

lub

pobierz zgłoszenie,
wypełnij i prześlij
do nas:
 

Przedsiębiorstwo Usługowe NOVUM
ul. Warszawska 5 / 30
25-512 K i e l c e
tel. +48 41 3684055, +48 602643705
tel./fax +48 41 3683055
e-mail novum@kielce.com

Opłaty za udział w szkoleniu - przelew lub wpłata gotówkowa
na nasze konto nr 70 1140 2017 0000 4802 0287 4758

Przyjęcie na kurs oraz termin rozpoczęcia szkolenia potwierdzamy korespon- dencyjnie lub telefonicznie. Opłatę za udział w szkoleniu należy uregulować dopiero po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs w określonym terminie.

Kursy "UBÓJ ZWIERZĄT" pozostają w stałej ofercie naszego Przedsiębiorstwa i organizowane są w miarę napływu zgłoszeń (średnio co miesiąc). Szkolenie prowadzone jest w naszej siedzibie, w Kielcach lub na terenie zainteresowanych zakładów pracy (przy zgłoszeniu min. 10 osób z jednej firmy). Zajęcia kursu odbywają się w godzinach 10.00-17.00, wyłącznie w dni wolne od pracy.

Zainteresowanym udzielamy pomocy w rezerwacji miejsc noclegowych. Cena kursu nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Wszelkich szczegółowych informacji udziela nasz sekretariat
czynny codziennie w godz. 10.00-18.00.

Z A P R A S Z A M Y-------------


Nasza lokalizacja ...więcej

Oferujemy interesujący
program kursów ...więcej

Doświadczona kadra
dydaktyczna ...więcej

Europejski system oceny
i kwalifikacji znajomości
języków obcych ...więcej

Porównanie certyfikatów
angielskich ...więcej

Konkurencyjne ceny - przy
zapisie tylko 100zł ...więcej

Organizujemy nie tylko
kursy językowe ...więcej

Rewelacyjny kurs dla
każdego: Planowanie finan-
sów osobistych ...więcej

Oferujemy usługi pośrednic-
twa w zakresie ochrony
życia i zdrowia oraz w zakre-
sie ubezpieczeń majątko-
wych ...więcej

Ubezpieczamy nieruchomości
domy i mieszkania ...więcej

Ubezpieczamy samochody
i środki transportu ...więcej

Dysponujemy znakomitą
ofertą finansowych
programów oszczędnościowo
-inwestycyjnych ...więcej