Zgłoszenie na kurs konwojentów zwierząt
24.03.2018

Serwis4U - Profesjonalne narzędzia dla Blogera i eMarketera


Prosimy wypełnić dokładnie wszystkie błękitne pola (wymagane)!!!

W przypadku zgłoszenia zbiorowego (Firmy), prosimy wypełnić formularz dla każdego uczestnika osobno (powtórzyć procedurę).


Uczestnik:
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
RRRR-MM-DD
Miejsce urodzenia:
Kraj urodzenia:
Imię ojca:
Imię matki:
PESEL:
Dowód os./paszport:
Płatnik (dane do f-ry VAT):
Pełna nazwa firmy:
Jeśli zgłoszenie indywidualne - wpisz imię i nazwisko
NIP:
Jeśli zgłoszenie indywidualne - wpisz "NIE DOTYCZY"
Miejscowość, ulica, nr:
Kod/Poczta:  
Kontakt:
Telefon:
Tel. kom.:
Fax:
Email:
Osoba do kontaktu:
Imię i Nazwisko:
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133 poz. 833), dla celów obsługi zamówień. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.


Nasza lokalizacja ...więcej

Oferujemy interesujący
program kursów ...więcej

Doświadczona kadra
dydaktyczna ...więcej

Europejski system oceny
i kwalifikacji znajomości
języków obcych ...więcej

Porównanie certyfikatów
angielskich ...więcej

Konkurencyjne ceny - przy
zapisie tylko 100zł ...więcej

Organizujemy nie tylko
kursy językowe ...więcej

Rewelacyjny kurs dla
każdego: Planowanie finan-
sów osobistych ...więcej

Oferujemy usługi pośrednic-
twa w zakresie ochrony
życia i zdrowia oraz w zakre-
sie ubezpieczeń majątko-
wych ...więcej

Ubezpieczamy nieruchomości
domy i mieszkania ...więcej

Ubezpieczamy samochody
i środki transportu ...więcej

Dysponujemy znakomitą
ofertą finansowych
programów oszczędnościowo
-inwestycyjnych ...więcej