Zgłoszenie na kurs konwojentów zwierząt
23.03.2019

Serwis4U - Profesjonalne narzędzia dla Blogera i eMarketera


Prosimy wypełnić dokładnie wszystkie błękitne pola (wymagane)!!!

W przypadku zgłoszenia zbiorowego (Firmy), prosimy wypełnić formularz dla każdego uczestnika osobno (powtórzyć procedurę).


Uczestnik:
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
RRRR-MM-DD
Miejsce urodzenia:
Kraj urodzenia:
PESEL:
Dowód os./paszport:
Płatnik (dane do f-ry VAT):
Pełna nazwa firmy:
Jeśli zgłoszenie indywidualne - wpisz imię i nazwisko
NIP:
Jeśli zgłoszenie indywidualne - wpisz "NIE DOTYCZY"
Miejscowość, ulica, nr:
Kod/Poczta:  
Kontakt:
Telefon 1:
Telefon 2:
Fax:
Email:
Osoba do kontaktu:
Imię i Nazwisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich (podanych) danych osobowych w celu realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zostałem poinformowany, że podanie moich danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji usługi oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, możliwość ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania.
Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Usługowe NOVUM, z siedzibą: 25-512 Kielce, ul. Warszawska 5/30.
Zostałem także poinformowany i wyrażam na to zgodę, że w przypadku ukończenia kursu TRANSPORT ZWIERZĄT - LICENCJA moje dane osobowe zostaną przekazane i będą administrowane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach, z siedzibą: 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 203, gdzie również mam możliwość ich przeglądania, poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania.


Nasza lokalizacja ...więcej

Oferujemy interesujący
program kursów ...więcej

Doświadczona kadra
dydaktyczna ...więcej

Europejski system oceny
i kwalifikacji znajomości
języków obcych ...więcej

Porównanie certyfikatów
angielskich ...więcej

Konkurencyjne ceny - przy
zapisie tylko 100zł ...więcej

Organizujemy nie tylko
kursy językowe ...więcej

Rewelacyjny kurs dla
każdego: Planowanie finan-
sów osobistych ...więcej

Oferujemy usługi pośrednic-
twa w zakresie ochrony
życia i zdrowia oraz w zakre-
sie ubezpieczeń majątko-
wych ...więcej

Ubezpieczamy nieruchomości
domy i mieszkania ...więcej

Ubezpieczamy samochody
i środki transportu ...więcej

Dysponujemy znakomitą
ofertą finansowych
programów oszczędnościowo
-inwestycyjnych ...więcej